Kontakt: 22 241 34 22 *

 

Wzrost szybkości i funkcjonalności sieci komputerowych przyczynia się do znacznie szybszego zakresu ich zastosowania. Wymagania co do infrastruktury okablowania mówią o tym, aby była ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wszystko to przyczynia się do tego, że transmisja, która realizowana jest za jej pośrednictwem, będzie szybka i wręcz niezawodna. Jedną z najczęstszych usług dotyczących sieci LAN, jakie wykonywane są w firmach, jest przeprowadzanie szeregu testów kablowania. Narzędziem, jakie najczęściej stosowane jest do tego celu, jest analizator sieciowy, który stanowi rozszerzenie tradycyjnych testerów kablowych. Na pomoc przybywa firma Kamery24.net!